Siirry suoraan sisältöön

ÄLYÄ – Älykästä teknologiaa kalusteiden elinkaaren pidentämiseen

Hankkeen tarkoituksena on edistää kalusteiden kiertotaloutta hyödyntämällä tekoälyä ja älykästä automaatiota.

Tavoitteena on kehittää tekoälyä ja älykästä automaatiota hyödyntäviä kiertotalouden palvelu- ja prosessi-innovaatioita erilaisten organisaatioiden tarpeisiin ja pilotoida niitä valituissa palvelukanavissa ja -ympäristöissä sekä palvelujen taustaprosesseissa.

Tekoälyratkaisuja hyödynnetään kalusteiden ja niissä käytettyjen materiaalien myyntiin, välitykseen, vuokraukseen, entisöintiin ja korjaukseen liittyvien palvelujen asiakaskokemuksen kehittämisessä ja palvelujen taustaprosessien tehostamisessa. Ratkaisujen avulla pyritään ennen kaikkea säilyttämään kalusteiden ja niissä käytettyjen materiaalien arvo mahdollisimman pitkään tuotteen elinkaaressa.

Hankkeen tuloksena syntyy:

 • Palvelu- tai prosessi-innovaatiota, joita kokeillaan Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen ja Helsingin kaupungin palvelukanavissa ja/tai niiden taustaprosesseissa
 • Palvelu- tai prosessi-innovaatiota, joita kokeillaan alan pk-yrityksissä
 • Kalusteiden arvolaskurin prototyyppi
 • Ratkaisujen asiakaspolut/vaatimukset taustaprosesseille ja -järjestelmille
 • Koulutusta + konsultointia pk-yrityksissä (yrityksille tuotettu tiekartta)
 • Nopeita kokeiluja, joissa opitaan ratkaisujen tuomasta lisäarvosta

Videosarja tekoälyn mahdollisuuksista ja sovellusalueista pk-yrityksille

Rahoitus: EAKR Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Hankkeen kesto: 11/2022-7/2025
Hankkeen projektipäällikkö: Jarmo Sarkkinen
Hankkeen kumppanit: Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin kaupunki/Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Hankkeen tavoitteet

Kiertotalouden kansallinen ja EU-regulaatio, liiketoimintaympäristöstä kumpuava paine edistää kiertotaloutta, asiakkaiden aiempaa vastuullisempi arvomaailma sekä kumppaniyhteistyössä korostuvat kiertotalousodotukset kiihdyttävät vahvempaa yhteiskunnan ja yritysmaailman vihreää siirtymää.

Pk-yrityksissä tunnetaan vielä heikosti tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia kiertotalouden edistämisessä. Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan 6-8 tekoälyä ja älykästä automaatiota hyödyntävää ratkaisua kalusteiden kiertotalouden asiakaskokemuksen parantamisessa ja taustaprosessien tehostamisessa erilaisissa organisaatioissa (yksityinen ja julkinen sektori).

Ratkaisujen avulla

 • pyritään säilyttämään kalusteiden ja niissä käytettyjen materiaalien arvo mahdollisimman pitkään tuotteen elinkaaressa.
 • tuotetaan videomateriaalia
 • tarjotaan mahdollisuus osallistua tekoälyn mahdollisuuksia esittelevään koulutukseen sekä siihen kytkettyyn konsultaatioon, jossa rakennetaan yrityksille tiekartta seuraavista askelista kiertotaloutta edistävän tekoälyn hyödyntämisessä.

Vaikuttavuutta lisätään

 • tukemalla yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioita saamaan kalusteiden kiertotalouden digitaalisista ratkaisuista lisäarvoa palvelutuotantonsa kehittämiseen.
 • kehittämällä älykästä materiaalien hallintaa erityisesti jätteiden syntyä vähentäen.
 • varmistamalla tulosten yhdenmukaisuus valtakunnallisen jätesuunnitelman kanssa.

Hankkeen tulokset

Pk-yrityksissä tunnetaan vielä heikosti tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia kiertotalouden edistämisessä. Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan 6-8 tekoälyä ja älykästä automaatiota hyödyntävää ratkaisua kalusteiden kiertotalouden asiakaskokemuksen parantamisessa ja taustaprosessien tehostamisessa erilaisissa organisaatioissa (yksityinen ja julkinen sektori).

Hankkeessa toteutettavat ratkaisut

Ota yhteyttä

Jarmo Sarkkinen

Jarmo Sarkkinen 

Projektipäällikkö
digitaalisten palvelujen, palvelumuotoilun sekä
fasilitoinnin asiantuntija
050 412 6913 
jarmo.sarkkinen@haaga-helia.fi 

Juhani Heikkinen

IT-asiantuntija, tekoäly
050 566 4240
juhani.heikkinen@haaga-helia.fi

Eeva Aarnio

Eeva Aarnio

asiakasymmärrys, palvelumuotoilu     
040 488 7133 
eeva.aarnio@haaga-helia.fi 

Tarja Meriluoto

projektiassistentti, hallinto
040 488 7471
tarja.meriluoto@haaga-helia.fi 

Esko Janatuinen

hankepäällikkö
esko.janatuinen@kierratyskeskus.fi 
0400 348 185 

Titta Vettenranta

hankeasiantuntija
titta.vettenranta@kierratyskeskus.fi 
0400 348 326 

Johanna  Laakso

suunnittelija
040 334 0042
johanna.laakso2@hel.fi 

 
Niina Vaahtera

projektisuunnittelija
09 310 86438
niina.vaahtera@hel.fi

i